Gospodarstvo

Budući da uslužne djelatnosti čine oko dvije trećine bruto domaćega proizvoda (BDP), a udio je poljoprivrede manji od 3,2%, hrvatsko gospodarstvo po svojoj je strukturi slično gospodarstvima zemalja Europske unije. Glavne gospodarske grane u zemlji određene su prirodnim bogatstvima, ali i tehnologijom i industrijom, ponajviše prerađivačkom (prehrambena industrija, petrokemija, metaloprerađivačka industrija). Najvažnija je gospodarska grana turizam, s više od 16 milijuna stranih turističkih dolazaka i gotovo 20% udjela u BDP-u. Bilježi se i pad nezaposlenosti (sa 7,6% u prosjeku je Europske unije), ali i početak prevladavanja prekomjerne makroekonomske neravnoteže. Hrvatska ima razvijenu infrastrukturu, a u posljednjih je dvadeset godina izgradila čak 1000 km modernih autocesta, čime je znatno pridonijela i povezanosti zemalja Unije. Upravo s njima, ponajprije s Njemačkom, Italijom, Slovenijom, Austrijom i Mađarskom, Hrvatska ostvaruje dvije trećine svoje vanjske trgovine, a važni su joj trgovinski partneri i Bosna i Hercegovina te Srbija.

Info There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.