Politički ustroj

Hrvatska je parlamentarna demokracija, a po svojem ustroju jedinstvena republika. Također je socijalna država, a sloboda, jednakost, ravnopravnost i vladavina prava među najvišim su vrjednotama ustavnoga poretka. Politički sustav utemeljen je na načelu trodiobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. U jednodomni parlament, Sabor, koji baštini višestoljetnu tradiciju, zastupnici se biraju na četiri godine. Predsjednik Republike, koji se bira na općim i neposrednim izborima na pet godina, zastupa zemlju u inozemstvu, surađuje s Vladom u oblikovanju i provođenju vanjske politike i zapovijeda oružanim snagama. Vlada predlaže zakone i državni proračun, vodi vanjsku i unutarnju politiku te usmjeruje i nadzire rad državne uprave. Hrvatska je administrativno podijeljena na 20 županija i Grad Zagreb. Uza sudbenu vlast postoje i instituti pučkoga pravobranitelja, koji promiče i štiti ustavna i zakonska prava građana, te pravobranitelja za djecu, ravnopravnost spolova i osoba s invaliditetom.

Info There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.