Društvo i način života

Tradicionalni način života obilježen je ponajprije zajedništvom, koje se ogleda u običajima, obrtima i folkloru, ali i u gastronomskim navikama, obilježenima bogatim regionalnim osobitostima, koje su kao dio turističke ponude sve dostupnije i inozemnim gostima. Hrvatska se osobito ponosi vrhunskim maslinovim uljem i biranim autohtonim sortama vina. Spomenuto zajedništvo očituje se i u sportu i rekreaciji – popularnim načinima provođenja slobodnoga vremena. S obzirom na to, ali i uspjehe svojih vrhunskih sportaša, Hrvatska se drži jednom od najsportskijih europskih zemalja. Upravo su sportaši nerijetko bili prepoznatljivi predstavnici zemlje, a među njima se ističu košarkaš Dražen Petrović, tenisač Goran Ivanišević, skijaši Janica i Ivica Kostelić, ali i vaterpolska, rukometna i nogometna reprezentacija (osobito Davor Šuker i Luka Modrić).

Socijalna zaštita u Republici Hrvatskoj odnosi se na organiziranu zaštitu ranjivih skupina stanovništva, kao što su bolesni, stari, nespo­sobni za rad, nezaposleni, socijalno ugroženi, obitelji s djecom; provodi je država preko...

Organizacija i razvoj civilnog društva u prošlosti Hrvatske najviše se vezuju uz karitativni rad Katoličke crkve i imućnih građana, a već u srednjem vijeku postoji u obliku zaklada i bratovština.

Prve novine u Hrvatskoj, Ephemerides Zagrabienses, tiskane su u Zagrebu 1771. na latinskom jeziku, a prve novine na hrvatskom, Kraljski Dalmatin, pokrenute su 1806. u Zadru (istodobno su izlazile i na...

Hrvatsku tradicijsku kulturu obilježava izrazita raznolikost. Ekološki uvjeti i utjecaji kultura s kojima su Hrvati tijekom povijesti dolazili u dodir (sredozemne, sred­njo­eu­rop­ske, staro­bal­kanske, orijen­talne...

Glavno je obilježje hrvatske kuhinje njezina raznolikost, te nije moguće izdvojiti tipičnu kuhinju ili tipično jelo. Različiti prirodni i gospodarski uvjeti te raznovrsni kulturni utjecaji uvjetovali su razvoj više...

Vinogradarstvo i vinarstvo imaju dugotrajnu tradiciju, rasprostranjeni su u gotovo svim dijelovima zemlje, a vinska kultura dio je tradicionalnog načina života. Stoga se i u kućanstvima i u restoranima najčešće pije...

Hrvati su sportska nacija. Sport je u Hrvatskoj obvezni dio nastavnih programa na svim stupnjevima obrazovanja. Mnogo­broj­na djeca i mladež sportom se bave i u izvanškolskim aktivnostima, koje potom u...

Kravata, danas nezaobilazan muški pa i ženski modni dodatak, nazvana je prema dijelu odore hrvatskih vojnika u Trideseto­godiš­njem ratu. Oni su, naime, kao dio odore, vezivali oko vrata slikovite rupce.