hrvatska.eu zemlja i ljudi
Budući da uslužne djelatnosti čine oko dvije trećine bruto domaćega proizvoda (BDP), a udio je poljoprivrede manji od 4%, hrvatsko gospodarstvo po svojoj je strukturi slično gospodarstvima drugih zemalja Europske unije.

Gospodarstvo

Budući da uslužne djelatnosti čine oko dvije trećine bruto domaćega proizvoda (BDP), a udio je poljoprivrede manji od 4%, hrvatsko gospodarstvo po svojoj je strukturi slično gospodarstvima zemalja Europske unije. Glavne gospodarske grane u zemlji određene su prirodnim bogatstvima, ali i tehnologijom i industrijom, ponajviše prerađivačkom (prehrambena industrija, petrokemija, metaloprerađivačka industrija). Najvažnija je gospodarska grana turizam, s gotovo 20 milijuna stranih turističkih dolazaka (2019) i 20% udjela u BDP-u. U 2019. zabilježeno je i najmanje nezaposlenih od neovisnosti, ali i početak prevladavanja prekomjerne makroekonomske neravnoteže. Hrvatska ima razvijenu cestovnu mrežu, koju je u posljednjih petnaest godina obogatila s čak 1000 km modernih autocesta, čime je znatno pridonijela i povezanosti zemalja Unije. Upravo s njima, ponajprije s Njemačkom, Italijom, Slovenijom, Austrijom i Mađarskom, Hrvatska ostvaruje dvije trećine svoje vanjske trgovine, a važni su joj trgovinski partneri i Bosna i Hercegovina te Srbija.

Gospodarska tranzicija

Hrvatsko gospodarstvo jedno je od najjačih u jugoistočnoj Europi, a prema društvenom proizvodu i jače od gospodarstva nekih članica Europske unije. Nakon sloma socijalističkog sustava prolazi tranziciju...

Gospodarske grane

Rudna bogatstva nisu velika. Ugljenokopi i rudnici (boksit) zatvoreni su još u 1970-im i 1980-im godinama. Znatni su izvori nemetalnih minerala koji se koriste kao sirovina u građevinarstvu (šljunak, pijesak...

Privatna i javna poduzeća

U Hrvatskoj posluje nekoliko velikih poduzeća u privatnom vlasništvu, koja imaju zapaženu vanjskotrgovinsku ulogu, a neka od njih značajni su tehnološki inovatori. Javna poduzeća od iznimnoga interesa za...

Turizam

Iako se po broju turističkih dolazaka ne može mjeriti s turističkim velesilama poput Francuske, Španjolske, Italije, Turske ili Grčke, Hrvatska se s 11,8 milijuna turističkih dolazaka u 2012. i višegodišnjim trendom...